استودیو طراحی ژینورا

استودیو طراحی ژینورا

طراحی، مشاوره و تولید

رویکرد

طراحی کاربر محور یک روش به روز در تخصص طراحی صنعتی است که در هر مرحله از فرآیند، طراحی به شکلی انجام می‌پذیرد که کاربر در اولویت اصلی قرار دارد.

ما

ژینورا یک استودیو طراحی، مشاوره و تولید است. از رویکرد تفکر طراحی در پیش برد پروژه ها برای طراحی محصول، خدمات، معماری و تجربه ی کاربری استفاده می‌کند.

طراحی‌های ما

کسب و کار ژینورا، تنها به انجام پروژه‌های طراحی محدود نمی‌شود و همواره با ارزیابی بازار و نیازسنجی، مشغول به طراحی محصول است و می‌تواند طرح های از پیش آماده ی خود را به مشتریان خود و تولید کننده ها پیشنهاد بدهد و وابسته به نیاز آن ها شخصی سازی کند. 

با ما در ارتباط باشید

مهارت‌های ما

ژینورا با داشتن تیم حرفه ای و خلاق در زمینه های مختلف و تمرکز بر طراحی کاربر محور، به دنبال ارائه ی طراحی بهتر به تولید کننده ها و تجربه ای بهتر به کاربران است.
پشتوانه ی دانش آکادمیک در کنار طراحان حرفه ای و داشتن تجربه ی کافی در صنایع مختلف شامل : محصول، مبلمان، محصولات پزشکی، معماری، گرافیک، حمل و نقل و … سبب میشود طراحی بهتری هم برای کارفرما و هم برای کاربر ارائه شود.

تیم ما

ژینورا با داشتن تیم حرفه ای و خلاق در زمینه های مختلف و تمرکز بر طراحی کاربر محور، به دنبال ارائه ی طراحی بهتر به تولید کننده ها و تجربه ای بهتر به کاربران است.
پشتوانه ی دانش آکادمیک در کنار طراحان حرفه ای و داشتن تجربه ی کافی در صنایع مختلف شامل : محصول، مبلمان، محصولات پزشکی، معماری، گرافیک و … سبب میشود طراحی بهتری هم برای کارفرما و هم برای کاربر ارائه شود.

we know how to.

استودیو طراحی ژینورا

طراحی، مشاوره و تولید

ما

ژینورا یک استودیو طراحی، مشاوره و تولید است. از رویکرد تفکر طراحی در پیش برد پروژه ها برای طراحی محصول، خدمات، معماری و تجربه ی کاربری استفاده می‌کند.

رویکرد

طراحی کاربر محور یک روش به روز در تخصص طراحی صنعتی است که در هر مرحله از فرآیند، طراحی به شکلی انجام می‌پذیرد که کاربر در اولویت اصلی قرار دارد.

طراحی‌های ما

کسب و کار ژینورا، تنها به انجام پروژه‌های طراحی محدود نمی‌شود و همواره با ارزیابی بازار و نیازسنجی، مشغول به طراحی محصول است و می‌تواند طرح های از پیش آماده ی خود را به مشتریان خود و تولید کننده ها پیشنهاد بدهد و وابسته به نیاز آن ها شخصی سازی کند. 

با ما در ارتباط باشید

مهارت‌های ما

ژینورا با داشتن تیم حرفه ای و خلاق در زمینه های مختلف و تمرکز بر طراحی کاربر محور، به دنبال ارائه ی طراحی بهتر به تولید کننده ها و تجربه ای بهتر به کاربران است.
پشتوانه ی دانش آکادمیک در کنار طراحان حرفه ای و داشتن تجربه ی کافی در صنایع مختلف شامل : محصول، مبلمان، محصولات پزشکی، معماری، گرافیک، حمل و نقل و … سبب میشود طراحی بهتری هم برای کارفرما و هم برای کاربر ارائه شود.

تیم ما

ژینورا با داشتن تیم حرفه ای و خلاق در زمینه های مختلف و تمرکز بر طراحی کاربر محور، به دنبال ارائه ی طراحی بهتر به تولید کننده ها و تجربه ای بهتر به کاربران است.
پشتوانه ی دانش آکادمیک در کنار طراحان حرفه ای و داشتن تجربه ی کافی در صنایع مختلف شامل : محصول، مبلمان، محصولات پزشکی، معماری، گرافیک و … سبب میشود طراحی بهتری هم برای کارفرما و هم برای کاربر ارائه شود.

we know how to.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/zhinoor1/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755