شرکت طراحی صنعتی ژینورا

طراحی

روحی تازه میبخشد

ژینورا یک استودیو طراحی، مشاوره و تولید

است که برای طراحی محصولات فیزیکی،

طراحی محصولات مجازی و معماری صنعتی

از متدولوژی‌های تفکر طراحی و طراحی

کاربر محور بهره میگیرد.

شرکت طراحی صنعتی ژینورا

شرکت طراحی صنعتی ژینورا

ما با تکیه بر نیازهای مشتری

و معیارهای طراحی، برای مشتریان خود

سودآوری بیشتر، چهره‌ی برند جذابتر

و محصولات موفق‌تری را به ارمغان می‌آوریم.

در 3 زمینه

خدمات طراحی ارائه میدهد

طراحی محصول فیزیکی

 طراحی

محصولات فیزیکی

001

طراحی

محصولات مجازی

002

digital product design
طراحی معماری صنعتی

معماری

صنعتی

003

رویکرد

طراحی کاربر محور یک رویکرد به روز است که به طراحی فرم های زیبا محدود نمیشود و چیزی فراتر است.

یک طراحی خوب ارتباط احساسی بین کاربر و خدمات یا برند‌ها را ایجاد میکند. برای خلق این ارتباط، طراحی اهمیت زیادی دارد.

درک نیازها و خواسته های کاربر مسئله‌ایست که فرم، عملکرد، کاربردپذیری، ارگونومی، بازاریابی، توسعه برند و فروش را مشحص می‌کند.

مهارت‌های ما

تجربه‌های ما تا کنون با ترکیب هنر، طراحی و مهندسی به طراحی های موفق در محصولات پزشکی، لوازم خانگی، وبسایت، معماری صنعتی و… رسیده است.

ما علاوه بر تخصص در طراحی محصول، با همکاری با تیم مهندسی خود همواره در تلاشیم تا با طراحی دقیق و بهینه هزینه‌های ساخت و تولید محصولات را به حداقل برسانیم.

علاقمند به اطلاعات بیشتر در مورد روش طراحی ما هستید؟

.

طراحی را چطور انجام می‌دهیم

.

روند طراحی محصولات فیزیکی

روند طراحی محصولات مجازی

روند طراحی معماری صنعتی

____همکاری را همین الان شروع کنیم

شرکت طراحی صنعتی ژینورا

شرکت طراحی صنعتی ژینورا

ژینورا یک استودیو طراحی، مشاوره و تولید

است که برای طراحی محصولات فیزیکی،

طراحی محصولات مجازی و معماری صنعتی

از متدولوژی‌های تفکر طراحی و طراحی

کاربر محور بهره میگیرد.

Product design as a verb is to create a new product to be sold by a business to its customers. A very broad coefficient and effective generation and development of ideas through a process that leads to new products. Thus, it is a major aspect of new product development.

Product design process: the set of strategic and tactical activities, from idea generation to commercialization, used to create a product design. In a systematic approach, product designers conceptualize and evaluate ideas, turning them into tangible inventions and products. The product designer’s role is to combine art, science, and technology to create new products that people can use. Their evolving role has been facilitated by digital tools that now allow designers to do things that include communicate, visualize, analyze, 3D modeling and actually produce tangible ideas in a way that would have taken greater human resources in the past.

Product design is sometimes confused with (and certainly overlaps with) industrial design, and has recently become a broad term inclusive of service, software, and physical product design. Industrial design is concerned with bringing artistic form and usability, usually associated with craft design and ergonomics, together in order to mass-produce goods. Other aspects of product design and industrial design include engineering design, particularly when matters of functionality or utility (e.g. problem-solving) are at issue, though such boundaries are not always clear

__ ژینورا یک استودیو طراحی، مشاوره و تولید

است که برای طراحی محصولات فیزیکی،

طراحی محصولات مجازی و معماری صنعتی

از متدولوژی‌های تفکر طراحی و طراحی

کاربر محور بهره میگیرد.

روح می‌بخشد

طراحی

__ و ما با تکیه بر نیازهای مشتری

و معیارهای طراحی، برای مشتریان خود

سودآوری بیشتر، چهره‌ی برند جذابتر

و محصولات موفق‌تری را به ارمغان می‌آوریم.

در 3 زمینه

خدمات طراحی ارائه میدهد

طراحی

محصولات فیزیکی

001

phisical product design

طراحی

محصولات مجازی

002

digital product design

معماری

صنعتی

003

industrial architecture

رویکرد

طراحی کاربر محور یک رویکرد به روز است که به طراحی فرم های زیبا محدود نمیشود و چیزی فراتر است.

یک طراحی خوب ارتباط احساسی بین کاربر و خدمات یا برند‌ها را ایجاد میکند. برای خلق این ارتباط، طراحی اهمیت زیادی دارد.

درک نیازها و خواسته های کاربر مسئله‌ایست که فرم، عملکرد، کاربردپذیری، ارگونومی، بازاریابی، توسعه برند و فروش را مشحص می‌کند.

مهارت‌های ما

تجربه‌های ما تا کنون با ترکیب هنر، طراحی و مهندسی به طراحی های موفق در محصولات پزشکی، لوازم خانگی، وبسایت، معماری صنعتی و… رسیده است.

ما علاوه بر تخصص در طراحی محصول، با همکاری با تیم مهندسی خود همواره در تلاشیم تا با طراحی دقیق و بهینه هزینه‌های ساخت و تولید محصولات را به حداقل برسانیم.

علاقمند به اطلاعات بیشتر در مورد روش طراحی ما هستید؟

__ طراحی را چطور انجام می‌دهیم __

روند طراحی محصولات فیزیکی

روند طراحی محصولات مجازی

روند طراحی معماری صنعتی

___ همکاری را همین الان شروع کنیم