ارتباط با شرکت طراحی صنعتی

ما در مسیریم

و مشتاق تماس شما هستیم

Info@Zhinoora.com

پست الکترونیکی

+982166577196

تلفن تماس

تهران، امیرآباد، پارک علم و فناوری تربیت مدرس

آدرس

پروژه دارید ؟

ما باهاتون تماس میگیریم

____پروژه ای دارید؟

برای همکاری ما با شما بر روی لینک زیر کلیک کنید، فرم همکاری را پر نموده و ما در کوتاهترین زمان با شما تماس میگیریم.

استودیو طراحی صنعتی ژینورا آماده ی ارائه ی خدمات طراحی محصول فیزیکی، طراحی محصول مجازی و معماری صنعتی به شرکت ها و تولیدکنندگان می‌باشد.

ما در مسیریم

و مشتاق تماس شما هستیم

پست الکترونیکی

Info@Zhinoora.com

تلفن تماس

+982166577196

آدرس

Modarres Science & Technology Park

____پروژه ای دارید؟

برای همکاری ما با شما بر روی لینک زیر کلیک کنید، فرم همکاری را پر نموده و ما در کوتاهترین زمان با شما تماس میگیریم.

استودیو طراحی صنعتی ژینورا آماده ی ارائه ی خدمات طراحی محصول فیزیکی، طراحی محصول مجازی و معماری صنعتی به شرکت ها و تولیدکنندگان می‌باشد.