design process line

پروسه ژینورا

طراحی محصولات مجازی

01

02

03

04

ارتباط

1-1 برقراری ارتباط در مورد موضوع پروژه: در اولین قدم شروع یک پروژه، باید موضوع را بشناسیم تا یک دید کلی در مورد آنچه که قرار است طراحی کنیم داشته باشیم!

design-process, Negotiation

1-2 راه اندازی یک جلسه جهت تعریف موضوع: ما طراحی را به عنوان یک روش حل مسئله تعریف می کنیم. یک جلسه تعریف موضوع (جلسه آنلاین یا جلسه فیزیکی) به ما کمک می کند هدف و نیازهای مشتری را با دید وسیع تری از مشکلی که می خواهیم حل کنیم، درک کنیم.

 اطلاعات پروژه را کامل کنیم: در جلسه یک سری سوالات برای مستندسازی پروژه، نیازها و معیارهای تعریف پروژه شما پرسیده می شود.

 تعیین هزینه/زمان پروژه: پس از جمع آوری اطلاعات پروژه و داشتن دیدی جامع از پروژه، هزینه های پروژه و برآورد زمان و پیشنهادات را طی یک پرپوزال به اطلاع شما خواهیم رساند.

 نتیجه قرارداد همکاری:

پس از تایید زمان و هزینه پروژه توسط شما، برای رسمی شدن همکاری، قراردادی حاوی موارد مطرح شده امضا می کنیم و  پس از واریز مبلغ پیش پرداخت قید شده در قرارداد مراحل طراحی را آغاز می کنیم

تحقیق و ایده پردازی

2-1 مرحله اول product design process(PDP) بر عهده طراح UX است و هدف آن جمع آوری شواهدی است که از تصمیمات اتخاذ شده از این پس حمایت می کند و اطمینان حاصل می کند که هیچ تصمیمی بر اساس فرضیات مبهم گرفته نمی شود. این مرحله ای است که در آن جنبه های اصلی مدل کسب و کار و نیازهای کاربر شناسایی می شود.

2-3 ایده‌پردازی هسته فرآیند خلاقیت است و در آنجا مفهوم محصول بر اساس نیازهای کاربر و مدل کسب‌وکار که هر دو در مرحله تحقیق شناسایی شده‌اند، فرموله می‌شود. در اینجا، طراح UX، طراح بصری و صاحب محصول باید از نزدیک با هم کار کنند.

Detail design

3-1 این مرحله به عهده طراح بصری است و بر ایجاد یک نمایش فیزیکی از مفهومی که تا این لحظه تعریف شده است تمرکز دارد.

3-2 طراح بصری راهنمای سبک و طراح رابط کاربری گرافیکی است.

Prototype

4-1 هدف از این مرحله تضمین این است که همه الزامات و ایده های تولید شده در مورد اجرای آنها واقع بینانه و با توجه به زمان و بودجه موجود قابل دستیابی هستند.

____Start a conversation?

+982188961220