امیر محمد طاهری فرد

Amir-Mohammad-Taherifard

امیر محمد طاهری فرد یک طراح صنعتی است و در حال حاظر مشغول به تحصیل در دانشگاه تهران است. او متخصص در طراحی جزئیات و همچنین فردی مسئولیت پذیر است.

____همکاری را همین الان شروع کنیم