فرزین جباری

farzin

لیسانس حسابداری از دانشگاه امام خمینی . حسابدار حال حاضر استدیو طراحی صنعتی ژینورا. جوانی پرنشاط و فعال. با سواد و حرفه ‌ای

____همکاری را همین الان شروع کنیم