معماری صنعتی کارخانه طراحی داخلی

Cat Litter Box

Client:
دارکار
Timing:
1400
Project Manager:
کوروش خان محمدی
http://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpghttp://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpg

معماری صنعتی کارخانه

نیاز ها و معیار ها در معماری صنعتی کارخانه

001

در طراحی داخلی کارخانه از قواعد معماری صنعتی پیروی شد تا تمام خواسته های کارفرما به خوبی رئایت شوند .

در این کارخانه باید مسیر جداگانه ای برای کارمندان و  بارگیری کامیون ها در نظر گرفته می‌شد.

پس باید از مکان بهینه استفاده می‌شد تا فرآیند تولید آسان‌تر و سریع تر شود.

 

002

چالش ها در طراحی داخلی

یکی از نیاز های اصلی در طراحی داخلی این کارخانه دسترسی آسان به ماشین آلات بود. اتاق ها باید بهترین دسترسی را برای رسیدن به انبار داشته باشد تا زمان کم تری صرف شود. پله ها در دو طرف برای پرسنل وجود دارد تا آزادانه بین طبقات حرکت کنند.  مخزن محافظت شده، اتاق برای سندبلاست، محیط های فیلتر شده با کارگاه های لیزر و CNC و… همه  قرار داده شده بودند.

با تمام جزئیات در نظر گرفته شده، گم شدن در این مکان بسیار دشوار است است.

مخزن محافظت شده، اتاق برای سندبلاست، محیط های فیلتر شده با کارگاه های لیزر و CNC، … همه با عشق قرار داده شده بودند.

Chandelier Factory Layout Design
Chandelier Factory Layout Design
FLOOR
Chandelier Factory Layout Design

Project Executors:

Project Management:

Concept Design:

Detail Design:

Graphics and Presentation:

____Start a conversation?

http://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpghttp://zhinoora.com/wp-content/uploads/2021/10/CYMERA_20211026_111403.jpg

معماری صنعتی کارخانه

Client:
دارکار
Timing:
1400
Project Manager:
کوروش خان محمدی

Design Brief

001

نیاز ها و معیار ها

در کارخانه باید مسیر جداگانه ای برای کارمندان و بارگیری کامیون ها در نظر گرفته می شد.

مکان باید بهینه می شد تا فرآیند تولید آسان شود

طراحی معماری صنعتی

002

چالش ها

یکی از نیاز های اصلی دسترسی آسان به ماشین آلات بود. اتاق ها باید بهترین دسترسی را برای رسیدن به انبار داشته باشد تا زمان کم تری صرف شود. پله ها در دو طرف برای پرسنل وجود دارد تا آزادانه بین طبقات حرکت کنند.  مخزن محافظت شده، اتاق برای سندبلاست، محیط های فیلتر شده با کارگاه های لیزر و CNC و… همه  قرار داده شده بودند.

طراحی داخلی

Ideation & Sketching

Chandelier Factory Layout Design
Chandelier Factory Layout Design
Chandelier Factory Layout Design

Final Design

با تمام جزئیات در نظر گرفته شده، گم شدن در این مکان بسیار دشوار است است.

مخزن محافظت شده، اتاق برای سندبلاست، محیط های فیلتر شده با کارگاه های لیزر و CNC، … همه با عشق قرار داده شده بودند.

circulation

Chandelier Factory Layout Design
Chandelier Factory Layout Design
FLOOR

Details

Chandelier Factory Layout Design

Project Executors:

Project Management:

Concept Design:

Detail Design:

Graphics and Presentation:

Cat Litter Box

Litter Box

Poop Box

Cat Cleaning

Pet Supplies

Project Executors:

Project Management:

Concept Design:

Detail Design:

Graphics and Presentation:

Project Executors:

Project Management:

Concept Design:

Detail Design:

Graphics and Presentation:

____ start a conversation

+982166577196